Mäta marknadsföringsresultat: Komplett guide till effektiv uppföljning

9 augusti 2023
Peter Larsson Senior SEO Expert
Peter Larsson
Senior SEO-specialist
Mäta marknadsföringsresultat

Att förstå prestanda för digital marknadsföring kan hjälpa dig att investera i de bästa strategierna. I stället för att lita på gissningar kan du använda mätvärden och tips från experter för att mäta marknadsföringsresultat.

Läs vidare för att lära dig mer. Om du vill prata med en strateg om att mäta din marknadsföringsprestanda kan du kontakta oss online!

Hur man mäter marknadsföringsresultat

Vad behöver du göra för att mäta marknadsföring framgångsrikt? Följande punkter kan hjälpa dig att få ut det mesta av ditt tillvägagångssätt:

1. Sätt upp mål för dina marknadsföringskampanjer

Innan du mäter dina marknadsföringsresultat måste du sätta upp mål för att mäta dina framsteg korrekt. Dina mål bör vara SMART mål, vilket betyder att de är:

 • Specifika: Gör dina mål tillräckligt detaljerade.
 • Mätbara: Inkludera särskilda siffror som du kan mäta.
 • Accepterade: Sätt upp mål som du rimligen kan uppnå.
 • Realistiska: Se till att dina mål stöder dina övergripande affärsmål.
 • Tidsatta: Ställ in en deadline för att slutföra dina mål.

Till exempel är "få nya potentiella kunder" inte ett SMART mål. En SMART version av det målet skulle vara "öka antalet potentiella kunder per månad till 100 i slutet av kvartalet."

Du kanske vill uppnå olika mål beroende på ditt företags karaktär och bredare mål. Några mål du kanske vill sätta inkluderar att öka följande:

 • Varumärkesmedvetenhet: Hur bekanta konsumenterna är med ditt varumärke och dess egenskaper.
 • Antal potentiella kunder: Antalet potentiella kunder som har uttryckt intresse för dina produkter, tjänster eller företag.
 • Försäljning: Antalet försäljningar du avslutar eller bruttointäkterna från dessa försäljningar.
 • Nettointäkter: Mängden intäkter ditt företag får minus utgifter.
 • Kundförvärv: Antalet nya kunder du får.
 • Engagemang: Graden i vilken kunder interagerar med ditt varumärke och kvaliteten på dessa interaktioner.
 • Kundlojalitet: Hur villiga kunder är att göra affärer med ditt företag upprepade gånger.

2. Välj programvara för dataspårning

En av fördelarna med digital marknadsföring är att det är mycket lättare att mäta marknadsföringsprestanda än traditionell marknadsföring. Med traditionella marknadsföringsmedier, som skyltar eller tidningsannonser, kan du inte enkelt spåra vem som såg din annons och om din annons bidrog till dina mål.

Digitala marknadsföringsinsatser är dock internetbaserade, så att du kan komma åt korrekt, detaljerad information om hur dina kampanjer presterar. Här är några av de verktyg du kan använda för att mäta din marknadsföringskampanjs resultat.

Google Analytics 4

GA4 är ett av de mest kraftfulla verktygen för mätning av marknadsföringsprestanda, och – bäst av allt – det är gratis! Ditt företag bör registrera sig för GA, även om du också använder andra verktyg.

När du har lagt till den nödvändiga JavaScript-spårningskoden på din webbplats kommer GA4 att spåra hur användare interagerar med din webbplats och dina annonser. De huvudsakliga typerna av interaktioner GA4 spårar är:

 • Händelseträffar: Varje gång användare utför en specifik åtgärd på en sida, som att klicka på en knapp.
 • E-handelsköp: Varje gång en besökare köper en produkt.
 • Trafikförvärv: Hur en kund hittade och besökte din webbplats.

GA4 låter dig ställa in marknadsföringsmål för hur många användare som besöker en specifik sida, hur många besökare som gör en viss åtgärd och andra faktorer. Med GA4 kan du få tillgång till rapporter om din webbplatsprestanda och mål.

Google Search Console

Ett annat värdefullt verktyg från Google är Google Search Console (GSC). Detta kostnadsfria verktyg är användbart för att spåra din webbplats SEO-prestanda.

I GSC kan du kontrollera att Google har genomsökt och indexerat dina webbplatser, vilket är nödvändigt för att visas i sökresultat. Du kan också se data om din webbplats resultat i sökningar, till exempel:

 • Din webbplats totala antal visningar och klick
 • Din webbplats genomsnittliga klickfrekvens
 • Din webbplats genomsnittliga position i sökresultaten
 • Vilka sökresultat inkluderar din webbplats

GSC tillhandahåller också information om andra element som påverkar din sökrankning, såsom din webbplats mobilvänlighet, säkerhetsproblem och vilka andra webbplatser som länkar till din.

3. Bestäm dina nyckelprestandaindikatorer (KPI:er)

Att bestämma vilka mätvärden som ska spåras är avgörande för att hålla jämna steg med ditt resultat. Dina nyckeltal berättar om din kampanjs hälsa och framsteg. Med dessa mätvärden kan du justera din kampanj och förhindra slöseri med tid och resurser.

De mätvärden du spårar varierar beroende på ditt tillvägagångssätt. Till exempel kan intryck vara viktigare om du prioriterar sociala medier. Men intryck kanske inte är i fokus om ditt huvudmål är bättre SEO.

4. Skapa ett schema för att spåra prestanda

När du har dina marknadsföringsmål, mätvärden och verktyg redo, börja spåra dina mätvärden. Utvärdera dina framsteg regelbundet och justera dina strategier efter behov. Du bör skapa ett schema för att övervaka dina kampanjer för att hålla koll på dina framsteg.

För vissa projekt, som betal-per-klick-annonskampanjer, spårar du bara resultatet under hela din kampanj.

Andra ansträngningar, som SEO, kommer att kräva löpande spårning. Spåra mätvärden som är relevanta för din kampanj och håll register över dina framsteg så att du ständigt kan förbättra dina strategier. Med tiden kommer denna process att hjälpa dig att få ditt företag att växa och uppfylla dina övergripande affärsmål.

5 mätvärden att spåra för att mäta marknadsföringsresultat

Så, vilka nyckeltal bör du spåra? Nedan finns fem olika alternativ att spåra för dina kampanjer:

 • Omvandlingsfrekvens
 • Kostnad per lead (CPL)
 • Kundens livstidsvärde (CLV)
 • Avkastning på investeringen (ROI)
 • Mobila potentiella kunder, trafik och omvandlingsfrekvenser

1. Omvandlingsfrekvens

Omvandlingsfrekvensen är andelen kunder som vidtar en specifik önskad åtgärd, som att göra ett köp eller registrera sig för en e-postlista – vad du än vill att användarna ska göra.

2. Kostnad per potentiell kund (CPL)

Din CPL mäter hur mycket det kostar att få ett nytt lead. För att beräkna dessa mätvärden måste du räkna in kostnaden för annonsering, programvara och andra element som bidrar till att uppnå leadet.

3. Kundens livstidsvärde (CLV)

CLV berättar hur mycket en kund är värd för ditt företag. Multiplicera först det genomsnittliga köpvärdet med den genomsnittliga köpfrekvensen för att få kundvärde. Multiplicera sedan kundvärdet med den genomsnittliga tid som en kund stannar hos ditt företag för att få ett livstidsvärde för kunden.

4. Avkastning på investeringen (ROI)

Din ROI är hur mycket du tjänar jämfört med det belopp du investerar. Den talar om för dig om dina investeringar var lönsamma och med hur mycket. Du kan beräkna ROI genom att dividera din nettovinst med din totala investering och multiplicera med 100.

5. Mobila potentiella kunder, trafik och omvandlingsfrekvenser

Mobil statistik kan peka på din marknadsförings hälsa. Om du misslyckas med att optimera för mobilen går du miste om en betydande leadpool – mer än 40 % av transaktionerna online sker på mobila enheter.

Du kan använda din dataspårningsprogramvara för att leta efter mobilprestanda och problem. Därifrån kan du leta efter problem som avvisningsfrekvens och missade konverteringar för att se var du kommer till korta.

Misstag att undvika när man mäter marknadsföringsprestanda

Det finns många vanliga misstag när man mäter marknadsföringsresultat. Följande bör dock undvikas för att ge dig bästa chansen att lyckas:

 • Förlita sig på fåfänga mätvärden: Vissa mätvärden ser bra ut på papper, men pekar inte på din marknadsföringskampanjs effektivitet. Att spendera för mycket tid på fåfängavärden kommer att förvirra ditt tillvägagångssätt.
 • Manuell behandling av data: Att inte använda dataspårningsprogram kan orsaka manuella fel och kräva extra tid. Att använda programvara förenklar processen och ger dig bättre och mer exakta resultat.
 • Mäter för tidigt: Vissa strategier (som SEO) tar tid att spåra. Om du börjar spåra för tidigt och ger upp kommer du att gå miste om potentiella förbättringar.

Att arbeta med en byrå kan effektivisera processen om du vill ha hjälp med att mäta din marknadsföringsprestanda.

Spåra dina marknadsföringsresultat med Seorush

Seorush gör det enkelt att mäta marknadsföringsresultat med ett team av experter vid din sida. Med över 12 års erfarenhet inom området kan vi hjälpa dig att sätta upp, övervaka och justera marknadsföringskampanjer för att öka intäkterna.

Vill du bli nästa? Begär en kostnadsfri offert online idag!

chevron-down