5 SEM strategier för att lyckas

27 augusti 2023
Peter Larsson Senior SEO Expert
Peter Larsson
Senior SEO-specialist
SEM strategier

Sökmotormarknadsföring (SEM) är en dynamisk och kraftfull strategi för att nå ut till potentiella kunder när de aktivt söker efter produkter eller tjänster. För de som är nyfikna på grunderna i SEM kan du läsa mer i vårt inlägg "Vad är SEM och hur fungerar det?" Genom att förstå och utnyttja SEM på rätt sätt kan företag nå sina målgrupper snabbare och effektivare. Här följer fem beprövade SEM strategier för att lyckas.

1. Sökordsanalys

Sökord är hjärtat i SEM. Genom att välja rätt sökord kan ditt företag säkerställa att din annons visas för rätt målgrupp. Använd verktyg som Google Keyword Planner eller andra tredjepartsprogram för att hitta sökord som är relevanta för ditt innehåll och som har en bra balans mellan sökvolym och konkurrens.

Att utföra en grundlig sökordsanalys handlar om mycket mer än att bara hitta sökord med hög volym; det handlar om att förstå din målgrupps intention och matcha ditt innehåll med deras sökningar.

För den som vill lära sig mer om hur man utför en egen sökordsanalys, klicka här för en steg-för-steg guide till sökordsanalys.

2. Anpassade annonsinnehåll

Det räcker inte med att bara välja rätt nyckelord; det sätt på vilket ditt budskap kommuniceras är lika kritiskt. Anpassade annonsinnehåll bör skapas med tanke på målgruppen, produkten eller tjänsten samt de specifika sökfraserna som används.

 • Relevans: Se till att ditt annonsinnehåll är relevant för de nyckelord du bjuder på. Om en användare söker efter "vinterskor", bör din annons handla om just vinterskor och inte bara skor generellt.
 • Tydlighet: Användarna bör snabbt kunna förstå vad du erbjuder. Komplexa eller tvetydiga meddelanden kan leda till förvirring och minskade klickfrekvenser.
 • Call-to-Action (CTA): Varje annons bör ha en stark CTA som uppmanar användaren att vidta en åtgärd, oavsett om det är att köpa, registrera sig eller läsa mer.
 • Använd fördelar: Istället för att bara lista funktioner, tala om för användaren hur din produkt eller tjänst kan gynna dem. "Håll fötterna varma med våra isolerade vinterskor" är mer tilltalande än bara "isolerade vinterskor".
 • Testa och lär: Var inte rädd för att experimentera med olika budskap för att se vad som fungerar bäst. Genom att testa olika annonsinnehåll kan du finjustera ditt budskap för att maximera din annonsprestanda.

Genom att ta hänsyn till dessa aspekter när du skapar ditt annonsinnehåll kan du säkerställa att dina annonser är effektiva och relevanta för din målgrupp.

3. A/B-testning

A/B-testning, även känt som split-testning, är en metod för att jämföra två versioner av en webbsida, annons eller annat innehåll för att se vilken som presterar bäst. Detta är avgörande inom SEM för att optimera annonsens effektivitet och få ut det mesta möjliga av din marknadsföringsbudget. Här är några aspekter att överväga:

 • Mål med testningen: Innan du börjar, bestäm vad du vill uppnå. Det kan vara en högre klickfrekvens (CTR), fler konverteringar eller en lägre kostnad per konvertering.
 • Variabler: Endast en variabel bör ändras åt gången när du A/B-testar. Detta kan vara annonsrubriken, beskrivningstexten, visnings-URL:en eller CTA. Genom att ändra en variabel i taget kan du tydligt se vilken komponent som påverkar prestanda.
 • Statistisk signifikans: För att resultatet av en A/B-test ska vara tillförlitligt bör det uppnå statistisk signifikans. Detta betyder att resultaten inte bara är en slumpmässig variation, utan en verklig skillnad i prestanda mellan de två versionerna.
 • Tidsram: Ge testet tillräckligt med tid att samla in data. Ett test som körs för kort tid kan ge missvisande resultat.
 • Verktyg: Många annonsplattformar, som Google Ads, erbjuder inbyggda verktyg för A/B-testning. Dessa verktyg kan hjälpa dig att enkelt sätta upp, övervaka och analysera dina tester.
 • Använd insikterna: När testet är klart, använd insikterna du fått för att informera framtida annonsstrategier. Även om en version inte presterade så bra, ger den viktig information om vad din målgrupp inte reagerar på.

A/B-testning är ett kraftfullt verktyg för ständig förbättring inom SEM. Genom att regelbundet testa och anpassa dina annonser baserat på verkliga data, kan du ständigt förbättra din annonsprestanda och ROI.

4. Övervaka och justera budgivningen

Inom sökmotormarknadsföring (SEM) spelar budgivningen en central roll för att bestämma var och hur ofta dina annonser visas. En väl avvägd budstrategi kan göra skillnaden mellan en framgångsrik kampanj och en som slösar bort resurser. Här är några aspekter att överväga när du övervakar och justerar ditt bud:

 • Fastställ dina mål: Innan du börjar, bestäm vad ditt primära mål är med kampanjen. Detta kan vara att öka varumärkesmedvetenheten, driva trafik till din webbplats eller att uppnå en viss konverteringsfrekvens.
 • Starta med ett basbud: Som utgångspunkt kan du sätta ett genomsnittligt bud baserat på rekommendationer från din annonsplattform eller baserat på tidigare kampanjer.
 • Frekvent övervakning: Budgivning är inte en "sätt och glöm"-aktivitet. Marknaden, konkurrensen och andra variabler förändras ständigt. Därför bör du regelbundet övervaka kampanjens prestanda och justera buden därefter.
 • Tidpunkt och plats: Överväg att justera dina bud baserat på tidpunkten på dygnet, veckodagen eller geografisk plats. Till exempel kan du höja ditt bud under högtrafiktider eller i specifika regioner där du vet att din målgrupp är mer aktiv.
 • Enhetsanpassning: Med ökningen av mobilsök kan det vara värt att överväga olika bud för mobila enheter jämfört med desktop.
 • Kvalitetspoäng: På plattformar som Google Ads påverkar din kvalitetspoäng hur mycket du betalar per klick och var din annons placeras. Genom att förbättra din kvalitetspoäng kan du betala mindre för högre placeringar.
 • Automatiska vs. manuella budstrategier: Många annonsplattformar erbjuder automatiska budstrategier som justerar ditt bud i realtid baserat på olika faktorer. Medan dessa kan vara effektiva, bör de användas med försiktighet och övervakas noggrant.

Genom att noggrant övervaka och regelbundet justera dina bud kan du säkerställa att du får bästa möjliga avkastning på din SEM-investering, samtidigt som du uppnår dina marknadsföringsmål.

5. Optimering av landningssidan

Landningssidan är ofta den första kontaktpunkten en besökare har med ditt varumärke efter att ha klickat på en annons. En väl optimerad landningssida kan drastiskt öka chansen för konverteringar och därmed ge en högre avkastning på din annonsinvestering. Här är några aspekter att överväga för optimering:

 • Relevans: Se till att innehållet på landningssidan matchar annonsens budskap. Om din annons handlar om en särskild produkt, bör landningssidan fokusera på den produkten och inte på något generellt.
 • Tydlighet: Titlar, rubriker och innehåll bör vara klara och koncisa. Besökaren bör snabbt kunna identifiera vad erbjudandet är och hur det gynnar dem.
 • Call-to-Action (CTA): Din CTA bör vara framträdande och tydligt uppmana besökaren till en specifik åtgärd, vare sig det är att köpa, registrera sig eller ladda ned något.
 • Laddningstid: En långsam laddningstid kan leda till att besökare lämnar sidan innan den ens har laddats. Använd verktyg som Google PageSpeed Insights för att analysera och förbättra sidans laddningstid.
 • Mobiloptimering: Med tanke på den ökade mobila trafiken är det kritiskt att din landningssida är optimerad för mobila enheter. Detta inkluderar responsiv design och snabb laddning på mobila nätverk.
 • Testa och lär: Använd A/B-testning för att jämföra olika versioner av din landningssida och identifiera vilka element som mest effektivt driver konverteringar.
 • Bygg förtroende: Inkludera recensioner, testimonials eller kvalitetsmärken för att bygga förtroende hos besökaren. Ett starkt förtroende kan ofta vara avgörande för att få en konvertering.
 • Navigering: Överväg att minimera eller förenkla navigeringen på landningssidan för att hålla besökaren fokuserad på det primära målet.

Genom att lägga tid på att noggrant optimera din landningssida kan du drastiskt förbättra konverteringsfrekvensen och därmed öka avkastningen på din SEM-investering. En bra landningssida ger inte bara bättre resultat på kort sikt, utan hjälper även till att bygga ett långvarigt förtroende hos dina kunder.

Slutsats

Sökmotormarknadsföring (SEM) är en dynamisk och kraftfull strategi för att nå ut till potentiella kunder när de aktivt söker efter produkter eller tjänster. Genom att noga överväga nyckelkomponenterna i SEM, som sökordsanalys, anpassning av annonsinnehåll, A/B-testning, budstrategi och optimering av landningssidor, kan marknadsförare maximera sin ROI och skapa en mer meningsfull kontakt med sina kunder.

Men framgången inom SEM kommer inte av en engångsinsats. Det kräver konstant övervakning, lärande och anpassning för att hålla sig aktuell i den ständigt föränderliga digitala marknadsföringsvärlden. Genom att förbli uppmärksam, innovativ och anpassningsbar kan företag inte bara nå sina nuvarande mål, utan också ställa in sig för framtidens framgång.

chevron-down