Publicerat: 13 januari 2023

Maximera prestanda: Hur man väljer rätt KPI för din organisation

Välj rätt KPI

Key Performance Indicators (KPI:er) är en uppsättning mått som används för att mäta ett företags eller organisations framgång när det gäller att uppnå sina mål.

Att välja rätt nyckeltal är avgörande för effektiv prestationshantering, eftersom det gör det möjligt för en organisation att spåra framsteg, identifiera områden för förbättringar och fatta datadrivna beslut.

När du väljer nyckeltal är det viktigt att ta hänsyn till organisationens specifika mål och mål, såväl som branschen och marknaden där den verkar. I den här artikeln kommer vi att diskutera de viktigaste stegen för att välja rätt KPI:er för din organisation.

 1. Identifiera dina mål och mål
  Det första steget i valet av KPI:er är att identifiera de specifika målen och målen för din organisation. Dessa mål bör vara anpassade till organisationens övergripande strategi och uppdrag och bör vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.
 2. Förstå din bransch och marknad
  Det är viktigt att förstå branschen och marknaden där din organisation verkar när du väljer nyckeltal. Olika branscher har olika standarder och riktmärken för prestanda, och att förstå dessa kan hjälpa dig att välja nyckeltal som är relevanta och meningsfulla för just din bransch.
 3. Identifiera viktiga affärsområden
  Identifiera de viktigaste affärsområdena som är avgörande för din organisations framgång. Dessa områden kan innefatta saker som kundnöjdhet, ekonomiskt resultat, operativ effektivitet, medarbetarengagemang och innovation.
 4. Välj rätt mätvärden
  När du har identifierat de viktigaste affärsområdena kan du sedan välja rätt mätvärden för att mäta prestanda inom varje område. Dessa mått bör vara specifika, mätbara och anpassade till organisationens mål och mål. Det är viktigt att välja mätvärden som är meningsfulla och handlingsbara och som ger insikter i både det aktuella tillståndet och det önskade tillståndet för organisationen.
 5. Sätt upp mål och övervaka framstegen
  När du väl har valt dina KPI:er är det viktigt att sätta upp mål och övervaka framstegen över tid. Mål bör vara utmanande men uppnåeliga, och framsteg bör spåras och rapporteras regelbundet för att säkerställa att organisationen är på rätt väg att uppnå sina mål.
 6. Kontinuerligt granska och förbättra
  Slutligen är det viktigt att kontinuerligt se över och förbättra dina KPI:er över tid. När din organisations mål och mål förändras kan du behöva omvärdera och uppdatera dina KPI:er för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och meningsfulla.

Sammanfattning

Att välja rätt Key Performance Indicators (KPI:er) är avgörande för effektiv resultatstyrning. De viktigaste stegen för att välja rätt nyckeltal är:

 • Identifiera dina mål och mål
 • Förstå din bransch och marknad
 • Identifiera viktiga affärsområden
 • Välj rätt mätvärden
 • Sätt upp mål och övervaka framstegen
 • Kontinuerligt granska och förbättra

Genom att följa dessa steg kommer din organisation att kunna välja nyckeltal som är relevanta, meningsfulla och anpassade till dess mål och mål, vilket i sin tur hjälper den att fatta datadrivna beslut och nå framgång.