Publicerat: 15 januari 2023

Guide till att köpa sökmotoroptimering (SEO)

Köpa SEO

Sökmotoroptimering (SEO) är processen att optimera en webbplats för att rankas högre på sökmotorernas resultatsidor (SERP) för relevanta sökord. Den här guiden hjälper dig att förstå vad som ingår i en SEO-tjänst, vad du kan förvänta dig när det gäller schema och kostnader och hur du spårar resultatet av dina ansträngningar.

Vad ingår i tjänsten?

SEO-tjänster kan variera mycket, men i allmänhet kommer de att innehålla några eller alla av följande:

 • Sökordsforskning: Identifiera de nyckelord som potentiella kunder söker efter och som är relevanta för ditt företag.
 • Optimering på sidan: Optimera innehållet och strukturen på din webbplats för att göra den mer sökmotorvänlig.
 • Off-page optimering: Bygg bakåtlänkar till din webbplats från andra välrenommerade webbplatser för att förbättra din webbplats auktoritet och sökmotorrankning.
 • Teknisk optimering: Se till att din webbplats är fri från tekniska fel som kan hindra sökmotorer från att genomsöka och indexera dina sidor.
 • Innehållsskapande: Skapa högkvalitativt, informativt och engagerande innehåll som är optimerat för sökmotorer.
 • Rapportering och analys: Förser dig regelbundet med rapporter och analyser av din webbplats prestanda, inklusive sökordsrankningar, trafik och omvandlingar.

Är du ett lokalt företag?

Om du är ett lokalt företag, bör dina SEO-insatser också inkludera lokala SEO-strategier. Dessa strategier inkluderar:

 • Optimera dina uppgifter i Google My Business
 • Skapa närvaro i lokala kataloger
 • Bygga bakåtlänkar från lokala webbplatser och organisationer

Kan du spåra dina mål – hur mäts resultat?

Det är viktigt att spåra dina SEO-resultat för att mäta framgången för dina ansträngningar. Några mätvärden som vanligtvis används för att mäta SEO-framgång inkluderar:

 • Sökordsranking: Spåra positionerna på din webbplats för specifika sökord på sökmotorernas resultatsidor (SERP).
 • Trafik: Mäter mängden trafik som din webbplats får från sökmotorer.
 • Konverteringar: Spåra antalet konverteringar (försäljningar, potentiella kunder eller andra önskade åtgärder) som din webbplats genererar från organisk trafik.
 • Avvisningsfrekvens: Detta mätvärde mäter andelen besökare som lämnar din webbplats efter att bara ha tittat på en sida.

Hur ser tidsschemat ut?

Schemat för en SEO-kampanj kommer att variera beroende på storleken och komplexiteten på din webbplats, såväl som konkurrenskraften i din bransch. En typisk SEO-kampanj kommer dock att involvera en inledande forsknings- och analysfas, följt av en period av implementering, och sedan pågående optimering och rapportering.

Här är ett exempel på ett allmänt schema för en SEO-kampanj:

Fas Tidsram Uppgifter
Inledande forskning och analys 1-2 veckor Sökordsanalys, konkurrensanalys, webbplatsanalys
Genomförande
4-6 veckor
On-page optimering, off-page optimering, teknisk optimering, innehållsskapande
Löpande optimering och rapportering
löpande Länkbygge, innehållsskapande, rapportering och analys, konverteringsoptimering

Det är viktigt att notera att ovanstående schema bara är ett exempel och det kan variera beroende på storleken och komplexiteten på din webbplats och dina mål. SEO-processen pågår och kräver konsekvent ansträngning för att upprätthålla och förbättra sökmotorernas ranking.

Det är också viktigt att komma ihåg att SEO inte är en engångsprocess, och det kan ta flera månader eller längre att se betydande resultat. SEO-insatser bör ses som en pågående investering i din verksamhets långsiktiga framgång, snarare än en kortsiktig lösning.

Det är också viktigt att ha en tydlig förståelse för de specifika målen och förväntade resultaten av SEO-kampanjen innan du börjar, så att framstegen kan spåras och mätas längs vägen. Din SEO-leverantör bör kunna förse dig med regelbundna rapporter och analyser av din webbplats prestanda för att hjälpa dig att utvärdera framstegen och resultaten av din kampanj.

Kostnad kontra resultat

Kostnaden för en SEO-tjänst kommer att variera beroende på storleken och komplexiteten på din webbplats, samt konkurrenskraften i din bransch. Det är dock viktigt att komma ihåg att SEO är en pågående process, och kostnaderna ska ses som en investering i ditt företags långsiktiga framgång. En bra SEO-tjänst bör ge en tydlig ROI och hjälpa dig att uppnå en positiv avkastning på investeringen.

Sammanfattningsvis

SEO är en viktig del av alla affärsstrategier. Genom att förstå vad som ingår i tjänsten, vad du kan förvänta dig i form av schema och kostnader, och hur du spårar dina mål, kan du säkerställa att du får ut det mesta av dina SEO-insatser.

Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för dina mål och förväntade resultat innan du startar en SEO-kampanj och att regelbundet följa framstegen och resultaten. Det är också viktigt att förstå att SEO är en pågående process, och det kan ta flera månader eller längre att se betydande resultat.

Kostnaderna för SEO bör ses som en investering i ditt företags långsiktiga framgång. Att välja rätt SEO-leverantör är avgörande, de bör ha en bevisad meritlista, en tydlig och transparent process och kunna kommunicera effektivt med dig.

Genom att följa denna guide kommer du att vara på god väg att fatta ett välgrundat beslut när det gäller att köpa SEO-tjänster för ditt företag.