FAQ - frågor och svar

I vår FAQ hittar du vanliga frågor och svar relaterat till vår verksamhet och våra tjänster. Sidan uppdateras frekvent och vi är måna om att hålla informationen uppdaterad vid marknadsförändringar eller andra förändringar som inverkar på svaren.

Vad är SEO?

SEO är en förkortning av engelskans Search Engine Optimization. På svenska kallat sökmotoroptimering. SEO är ett samlingsnamn för ett antal olika tekniker och metoder när man som används när man vill ranka på sökresultaten hos sökmotorer.

Vad är SERP?

SERP är en förkortning från engelskans Search Engine Results Page. Översatt till svenska blir det sökresultatsida. Detta är den sidan som sökmotorer presenterar sina sökresultat på.

Vad är ROI?

ROI är en förkortning från engelskans Return on investment. På svenska blir det avkastning på investering. Detta är ett förhållande mellan nettoresultat och investering eller avkastning.

Anslut till 3900+ kundbesatta läsare på vår e-postlista.

Sakkunnigt samlade e-postmeddelanden som hjälper dig att leverera en exceptionell kundupplevelse.