Integritetspolicy

1. Vad är integritetspolicy?

Vi på Seorush AB värnar om din integritet och tar den på största allvar. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar enligt (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som vi lagrar kommer från de fält som respektive formulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter som du lämnat oss för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig en gång per år. Om du vill göra detta, kontakta personuppgiftsansvarig. Självklart har du även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Självklart har du rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter. Gör detta genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Skulle du anse att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra direktiv som vi angivit har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Namn: Peter Larsson (personuppgiftsombud)
Telefon: 070-235 59 49
E-post: peter@seorush.se

Seorush AB (personuppgiftsansvarig)

Norra Vallgatan 4
223 62 Lund
Org.nr: 559177-0960

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram