Hur lång tid tar sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering tar olika lång tid, det är sanningen. Vad det beror på? Det har att göra med hur länge din webbplats har funnits, hur mycket SEO arbete som gjorts tidigare, i vilket skick din webbplats är i, hur mycket relevant innehåll som finns på den, dess länk profil och därtill flera andra SEO faktorer. Inga två webbplatser börjar från samma plats. Även om de är i samma bransch och konkurrerar om samma kunder. Med nedan kan du läsa om ett troligt scenario för hur dina SEO insatser kan se ut de första månaderna och vilket resultat du kan förvänta dig.

SEO månad för månad

  • Månad 1 – Forskning och upptäckt, webbplats revision, sökords strategi och planering. Om forskning och upptäckt kan göras snabbt kan tekniska ändringar börja göras på webbplatsen inom den första månaden. I andra fall kan en grundlig forsknings- och upptäckts fas pågå i mer än en månad.
  • Månad 2 – Börja tekniskt SEO -arbete, det vill säga göra ändringar på webbplatsen baserat på revisionsresultat av din webbplats . I vissa fall måste webbplatsen ses över, och det kan ta flera månader. Andra SEO -aktiviteter som att arbeta med länkprofilen och bygga innehåll kan göras samtidigt som översynen sker. Om du befinner dig i denna översyns situation kommer du att arbeta med sökmotoroptimering men du kommer fortfarande inte att se några resultat alls, eftersom de ändringar som görs först kommer att få effekt när de är klara.
  • Månad 3 – Börja fokusera på att skapa ett nyttigt och värdefullt innehåll för din besökare. Blogga, vanliga frågor, artiklar, utökad produkt- och företagsinformation, etcetera. Helst skulle du ha börjat med detta direkt efter strategin och planeringen, men ofta begränsar budgetar vad som kan göras på en gång, och därför måste en teknisk översyn komma först. I så fall kan du börja se några förbättringar i rankingen i slutet av denna månad. Om dessa ranking leder till leads eller försäljning är det ännu bättre, men du bör inte nödvändigtvis förvänta dig dem ännu.
  • Månad 4 – Fortsatt med ditt skapande av innehåll, teknisk optimering av webbplatsen och utveckling av en hälsosam länk profil (som kan inkludera städning av länkar av låg kvalitet). I den här månaden kan du förvänta dig att se en markant ökning av rankningar, trafik och leadgenerering. Det kommer inte att vara I närheten av de förbättringar du bör ha 12 månader in i dina SEO insatser, men det bör vara tillräckligt mycket för att du ska veta att SEO fungerar.
  • Månad 5 – Vid den här månaden eller kanske tidigare i processen kan du ha börjat integrera hantering av sociala medier i din plan för att förstärka ditt innehåll och öka direkt trafik till din webbplats. Detta kan leda till en sund, naturlig länkprofil och naturligtvis generera leads i sig. Du skulle fortsätta med skapande av värdefullt innehåll för läsaren och kanske engagera dig i någon PR- eller medieuppsökning. Du borde se mer och mer trafik som kommer in från SEO vid denna tidpunkt, och dina leads bör växa som ett resultat.
  • Månad 6 – Om din trafik har nått 5 000 besökare per månad eller mer vid det här laget kan du dra nytta av att lägga till konverteringsfrekvensoptimering i dina ansträngningar för att förbättra hur trafiken du får omvandlas till leads och/eller försäljning. Från och med nu kan dina aktiviteter konsekvent fokusera på skapande av innehåll och marknadsföra det innehållet, eller så kan du göra saker som är mer kreativa. De specifika aktiviteterna kan variera mycket beroende på vilken typ av företag du är och vilken typ av webbplats du har.

Många SEO byråer kommer att berätta för dig att det tar 4 till 6 månader att börja se resultat. Det är generellt korrekt, men kom ihåg att det är när du börjar se resultat, och SEO resultat växer med tiden. Oavsett resultat du får efter 6 månader borde et vara betydligt mindre än vad du får efter 12 månader. Vid något tillfälle kan du se att dina resultat avtar, och då kan det vara fråga om att bibehålla uppnått resultat snarare än att skapa ett ökat resultat.

Sluta inte för snart med dina SEO ansträngningar

Många företag underskattar hur mycket tid och pengar det tar för att lyckas med SEO. Framgång med någon standard kommer sällan inom de första 3 månaderna, även med en sund SEO budget. Jag har sett företag komma i gång på rätt sätt, men sluta efter 2 till 3 månader och sa “Vi fick bara inte de resultat vi behövde för att motivera kostnaden.” Detta säger mig att de gick in i arbetet med orealistiska förväntningar.

Om du inte kan budgetera för 6 till 12 månaders SEO kan det vara bättre att lägga den budgeten någon annanstans. Att betala för bara några månaders SEO är i många fall inte bättre än att slänga dina pengar. SEO är en långsiktig marknadsföring och ska inte ses som ett sätt att snabbt generera försäljning.

Men om du gör den rätta investeringen och planerar att vara i den på lång sikt är SEO en taktik inom den digitala marknadsföringen med en av de bästa avkastningarna som finns.

Låt oss arbeta tillsammans för att skapa något stort tillsammans.