Kategori: marknadsstrategi

En marknadsstrategi hänvisar till ett företags övergripande spelplan för att nå potentiella konsumenter och förvandla dem till kunder för sina produkter eller tjänster. En marknadsstrategi innehåller företagets värdeförslag, viktiga varumärkesmeddelanden, data om målkundsdemografi och andra högnivåelement.